NPH2019_046: Ca sĩ Lệ Hằng giao lưu Tất Niên ngày 1/2/2019

Thuần túy văn nghệ thay lời chúc Xuân và chuyển đạt tình cảm người nghệ sĩ xa xứ nhớ về cội nguồn dân tộc và hương vị quê hương thấm tình dân tộc. Việt Nam tôi đây trong đêm giao lưu này.

http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s