NPH2019_042: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường ngày 29/1/2019 – P3

Jimmy Vũ (SBTN) và Phố Bolsa TV năm nay bị sao quả tạ chiếu.

Đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh) http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s