MXH2019_011: Tiếp tục bẻ gãy vòi bạch tuộc Kim Chỉ Nam – P2

Việt kiều Úc trốn khỏi Việt Nam sau khi ở tù hình sự trở lại chửi NNVN. Ông này trong nhóm TQTH.
Vui lòng nhấn để đăng ký nhận thông báo khi có video mới.
https://www.youtube.com/channel/UCs0_YL8yZbrKS4VP9p1RsBQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s