Tin mới nhất của Nguyễn Thanh Tú về băng đảng Việt Tân: Xuân này con vắng nhà.

Tôi đang đợi transcrip/bản sao. 10 ngày tới, tôi sẽ chia sẻ những đề tài “chủ tịch” xác nhận: Đông Tiến có thật hay không? “Anh Hùng” Đông Tiến thật hay giả? Số mã thuế có hay không? Gây quỹ từ ngày thành lập 10/09/1982 cho đến nầy có khi nào khai thuế chưa?

Đây là lần đầu tiên trong 36 năm những gì “chủ tịch” băng đảng Việt Tân nói là chính thức và bằng chứng tôi sẽ dùng và áp dụng cho hình sự!

Tôi cũng sẽ chia sẻ 1 tý về điều tra băng đảng VOICE/TRỊNH HỘI/Lộc Cát-Xê và VOICE CANADA. 2-3 tháng tới, Toronto, Canada sẽ là nhà “tạm” của tôi. 

Tóm lại năm 2019 là năm sẽ đầy “chấn động” vì thế tôi sẽ vắng nhà 2-3 tháng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s