Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 10-1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 14. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thông qua các nội dung sau:

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, kính râm và văn bản
Từng tuyên bố đứa nào làm gì được tao?


1- Kết quả giải quyết tố cáo đối với đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Sông Công


Đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Sông Công có thiếu sót, khuyết điểm vì sử dụng mạng xã hội Facebook cá nhân trong giờ làm việc, không thuộc nhiệm vụ do cấp ủy và cơ quan, đơn vị giao; tham gia hoạt động Câu lạc bộ Thanh niên Vệ quốc đoàn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập; sử dụng con dấu của Ban Dân vận Thành ủy Sông Công ban hành giấy mời ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên Vệ quốc đoàn sai quy định.
Những thiếu sót, khuyết điểm của đồng chí Ngô Mạnh Hùng đã ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng nơi đồng chí đang công tác. Tuy nhiên, đồng chí đã nhận thức rõ những thiếu sót, khuyết điểm của mình; bản thân đã khắc phục thiếu sót, khuyết điểm và kiểm điểm sâu sắc trước tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công và Chi bộ nơi đồng chí công tác. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Ngô Mạnh Hùng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật và yêu cầu đồng chí sửa chữa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm và chấm dứt ngay việc sử dụng mạng xã hội Facebook cá nhân trong giờ làm việc.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên
Dùng giờ hánh chính để viết Facebook chửi anh em trong nước.


2 – Kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên


Qua kết quả kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên; các đồng Bí thư Thị ủy, Phó Bí thư Thị ủy, Chánh Văn phòng Thị ủy và Kế toán Cơ quan Thị ủy có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính Đảng các năm 2016, 2017. Tuy nhiên vi phạm chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy, các cá nhân nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục, sửa chữa ngay trong thời gian tới.


3 – Kết quả giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng quỹ đất công đối với ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, thị ủy và đồng chí phó bí thư, chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh


Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cá nhân rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới và đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai nói chung và quỹ đất công nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh.
Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã ủy quyền cho Thường trực UBKT Tỉnh ủy xem xét, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong vỉệc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng quỹ đất công đã được chỉ ra qua kết quả giám sát chuyên đề mà UBKT Tỉnh ủy đã thông qua.

TNĐT 
Cập nhật

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s