NPH2019_038: Việt Tân nhúng tay vào vụ trục xuất để làm gì?

Tổ chức Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ cũng lại là bình mới rượu cũ Việt Tân thay áo mới mừng Tết Kỷ Hợi.

Đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh)
http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s