MXH2019_007: Facebooker đặt vấn đề tại sao Kim Chỉ Nam có mặt trong tiệc TLS San Francisco?

Câu hỏi rất hay.
Vui lòng nhấn để đăng ký nhận thông báo khi có video mới.
https://www.youtube.com/channel/UCs0_YL8yZbrKS4VP9p1RsBQ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s