NPH2019_035: Trùng tu NTQĐ lại nói láo và LS Hoàng Duy Hùng chơi cú rờ-ve gia đình Đào.

Nguyễn Đạc Thành tiếp tục láo lếu con số trong sự nghiệp “móc túi” hầu bao làm kên kên ăn thịt tử sĩ VNCH. Câu chuyện Hoàng Duy Hùng chơi cú rờ-ve bóng bàn tuyệt vời.
Đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh)
http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-320

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s