NPH2019_033: NVHN Bolsa lên án PKN và John Đào vs Hoàng Duy Hùng

Thời vàng kim của Pha Kỳ Nhơn đã chấm dứt. Sáng 23/1/2019 “nhóm hội” Trần Hưng Đạo lên đài VNA TV 57.3 chỉ có Du Miên – Hứa Trung Lập (quân phục Không Quân,) Trần Vệ (quân phục TQLC) lên đài truyền hình tiếp tục xin tiền
Đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh)
http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s