Luật sư Hoàng Duy Hùng trả lời thư “thách thức” của John Đào

Al Hoang <alhoang77072@gmail.com>7:21 AM (5 hours ago)
to Lan, Van, My, Du, Long1pham, Chuyen, Ngo, Ngoc, Ta, Tạ, Nguyen, Xuan, Darreek, Doan, Nguu, Ve, Phat, Van, Nguy, Nhơn, Diep, “cựu, Do, Uy, Gs, Kim, Philip, Thanh, Anh, Cong, Nhon, CONG, Lan, Robert, Mai, Cha, Pham, Michael, LsTran, Richard, Son, Anh, DrHVo, Janet, LS, Connie, Mai, Giàu, QLVNCH_Tsu, Son, Uc, Truc, Vi, LHCCS-, Nguyen, Cao, Le, Hai, Saigontivi, Kimberly, David, Quoc, Jeffrey, Song, Quốc, Luc, Trung, Tri, Báo, Duoc, TS, Tran, Thanhvan818, Bao, Tran, Phong, Hứa, Viet, Quan, Cộng, HoangLanChi, Nhan, Nguyen, Le, nhontexas@gmai.com, Bao, me, Nguyen, Thuan, Khoi, Phuoc, Nhon, Le, BLG, Khoi, John, leducviet@hotmail.com

Kính thưa quý đồng hương:

Gần đây bỗng dưng có một nhân vật tên là John Đào thách thức tôi tranh luận về đề tài Hoàng Sa và Luật An Ninh Mạng. Lời thách thức này không gởi cho tôi, mà gởi cho mọi người khác, trong đó có ông Vũ Hoàng Lân của Phố Bolsa.

Ông Vũ Hoàng Lân chuyển thư thách thức đó đến với tôi. Sau đó, 5 phút Phobolsa làm cuộc phỏng vấn và tôi nhận lời thách thức tranh luận công khai trên tinh thần làm sang tỏ chân lý chớ không phải tranh cãi vô bổ. Giai đoạn đầu, vì tôi còn phải làm việc ở xa bay qua bay lại không cần thiết, và vì ông John Đào chưa chúng tỏ được status quo của ông trong xã hội để tranh luận, và vì ông John Đào là nhân viên của Đài VNA mà ông nổ toang giá $2000 USD một giờ, nên tôi chỉ tranh luận qua skype là đủ. Đính kèm là youtube phỏng vấn đó.

Mặc dầu không nhận email trực tiếp của ông John Đào, theo cách ứng xử văn minh không phản đòn hèn và lén, tôi gởi một văn thư nhận lời ông John Đào và gởi email cho ông ấy, yêu cầu ông ấy chuyển email này đến những nơi mà ông ấy đã chuyển trước đây. Email này bị dội trả. Tôi là người trực tính, tôi gọi ngay cho ông Nelson Đào là anh ruột của Đào Minh Quân và John Đào, báo cho ông Nelson Đào biết tôi nhận lời thách thức của John Đào và tôi sẽ trả đòn lột trần cả cái đám phường chèo Đào Minh Quân đứng sau cái vai gọi là John Đào.

Như tôi và nhiều thính giả đã dự đoán, John Đào này đâu dám tranh luận với tôi, giả vờ lấy cớ để tạo tên tuổi cho cá nhân, cho Đài VNA mà bề ngoài chủ nhân là “Lê Hoan” nhưng dư luận cho rằng bên trong là của đám phường chèo Đào Minh Quân bỏ tiền ra hoặc có phần hùn. Chúng muốn muợn đầu heo nấu cháo, muốn rút túi tôi $1000USD, được câu them khách xem chương trình, và dùng chương trình này để loè bịp thiên hạ cũng như làm những điều thật vô đạo đức khác như tên phường chèo Đào Minh Quân đã làm cho nhiều gia đình tan nát ở trong nước như đã làm cho gia đình ông Vương Văn Thả.

John Đào trả lời cho ông Vũ Hoàng Lân để chuyển cho tôi. Tại sao không dám chuyển trực tiếp cho tôi? Chuyện nhỏ. Xin quý vị xem thư trả lời của John Đào:

Houston ngày 22 tháng 1 năm 2019.
On Tue, Jan 22, 2019 at 11:51 PM Lan Vu <lanhoangvu@yahoo.com> wrote:
Kính gửi ông John Dao,
Theo lời yêu cầu chuyển thư của ông, tôi đính kèm theo đây email của luật sư Hoàng Duy Hùng, để việc đối thoại giữa các bên được thuận tiện. Đồng thời tôi cũng đính kèm bài phỏng vấn mới đây của Phố Bolsa TV với luật sư Hoàng Duy Hùng về đề nghị tranh luận của ông.
https://youtu.be/hRpHbEqZhBs

Cảm ơn ông đã tin tưởng mời gọi cá nhân tôi vào vai trò điều hợp. Hi vọng hai bên sẽ tiếp tục thỏa thuận để cuộc tranh luận có thể được tổ chức trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng,

Vũ Hoàng Lân

Founder/Producer

Phố Bolsa TV

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s