VTC14_Xâm chiếm Hoàng Sa 1974 – Trung Quốc coi thường công pháp quốc tế

Xâm chiếm Hoàng Sa 1974 – Trung Quốc coi thường công pháp quốc tế: Cách đây 40 năm, ngày 19.1.1974, Trung Quốc ngang nhiên xua tàu chiến xuống tấn công, chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa của nước ta. Trong hoàn cảnh có nhiều bất lợi, các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa khi đó vẫn anh dũng nổ súng chống lại kẻ xâm lược nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Dù thất bại, song cuộc hải chiến bi hùng năm ấy vẫn được hàng triệu người dân ghi nhớ như là bằng chứng của lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của người Việt. Còn với Trung Quốc, dù cưỡng chiếm được Hoàng Sa của VN từ thời điểm ấy — song cho đến nay chủ quyền đối với quần đảo này vẫn không được công luận thế giới công nhận do đã xâm phạm nghiêm trọng những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s