NPH2019_024: Những chuyện ruồi bu càng ngày càng bu không bớt của CCCĐ

Ban Vận Động gây quỹ trùng tu nghĩa trang quân đội bỏ một (họp báo quận Cam) giữ một (họp San Jose)
Voice và “mẹ Nấm” – BPSOS và Phan Kỳ Nhơn – “giám xúi” Nguyễn Thái Hợp.
Đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh)
http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s