Thư độc giả KBCHN gửi ông Nguyễn Nam Lộc

Anh Vo

1 month ago · 

Xin phép nhà báo Nguyễn P Hùng cho em gủi bài này :”

Anh Vo is with Dam Phong Nguyen and 5 others. August 16 FB Anh Vo

Thư không niêm gửi anh Nam Lộc Cố Vấn Tối Cao Hội H.O Gây quỹ TPB & Gia ĐÌnh Tử Sĩ ..VNCH

Thưa Anh ; Được xem qua cuộc phỏng vấn anh Nam Lộc do ký giả Derek NVTĐTV thực hiện ngày Chúa Nhật 12/7 tại Little Saigon, mới biết anh đã từ chức khỏi chức vụ …(như đã nêu trên tựa đề) mà hơn 10 năm anh phục vụ một vị trí quan trọng cho HỘi H.O ‘Gây quỹ cứu trợ thương phế binh gia đình cô nhi quả phụ tử sĩ VNCH với 11 kỳ thu hơn 10 triệu US ĐÔ LA do đồng hương khắp năm châu đóng góp mà anh trong vai trò “cố vấn tổng quát” như anh tuyên bố…

Nay anh từ chức những thắc mắc chúng tôi nêu lên mong rằng anh trả lời để đồng hương đã đóng góp tiền bạ hơn 11 năm qua được biết lý do nào các gia đình TỬ SĨ CÔ NHI QUẢ PHỤ SAU ĐÂY KHÔNG ĐƯỢC QUÝ VỊ TRONG BC HỘI VỚI VỊ CỐ VẤN TỔNG QUÁT KHÔNG HỀ LƯU TÂM ĐẾN CÁC GIA ĐÌNH GỒM:

1-Bà quả phụ cố Đại Uý Binh Chủng Dù Nguyễn Vă Đương hy sinh trận Hạ Lào hành quân Lam Sơn 719

2-Bà quả phụ cố Hải Quân Trung Tá Nguỵ Văn Thà chỉ huy trưởng chiến hạm HQ -10 hy sinh cùng 74 chiến sĩ hải quân trong trận hải chiến 1974.Chống lại bọn xâm lược Bắc Kinh

3-Quà quả phụ Cố Hải Văn THiếu Tá Nguyen Thành Trí hạm phó cũng cùng hy sinh trận hải chiến nêu trên…

4- Bà qủa phụ (vợ trước) cô chuẩn tướng Lê Văn Hưng tuẩn tiết 30/4/75 .

GHI CHÚ TẤT CẢ 4 GIA ĐÌNH TỬ SĨ VNCH ĐANG SỐNG TẠI THÀNH PHỐ SAIGON .

ANH NAM LỘC VUI LÒNG GIẢI THÍCH CHO CÔNG CHÚNG BIẾT THẮC MẮC NÊU TRÊN LÀ SUỐT THỜI GIAN ANH ĐÃM NHIỆM VAI TRÒ CỐ VẤT TỔNG QUẢT QUA 11 KỲ GÂY QUỸ THU HƠN 11 TRIỆU ĐÔ MA MỸ ???

PHOTOS: 1-Bà quả phụ cố đại uý Nguyễn Văn Đương với người con trai anh Nguyễn Viết Xa nhờ có tiền yễm trợ từ Thị Trưởng West Minter gây quỹ gưỉ mới có khả năng qua tìm đòi 31 Hạ Lào

2-Hoàn cảnh bà qủ phụ cùng người con giái của chuẩn Tướng Lê Văn Hưng sống cơ cực tại Gì Vấp Saigon

3-Bà quả phụ Cố trung tá Nguy Văn Thà nhận nhà mới do “Nhịp CẦu Hoàng Sa tổ chức” không phải hội H.O Hoa kỳ

4-Quả phụ cố thiếu tá Nguyễn Thành Trí nhờ sự trợ giúp từ Nhịp Cầu Hoàng Sa  

Cám ơn quý vị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s