Họp mặt kiều bào – mừng xuân kỷ hợi 2019

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố tham mưu Thành ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt Kiều bào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 vào ngày thứ Năm, 24/01/2019 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Mậu Tuất) tại Hội trường Thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s