NPH2019_017: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường ngày 15/1/2019 – P1

Mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với 5 không chủ nghĩa: No Việt Tân – No Voice – No Phan Kỳ Nhơn – No SBTN và No lật đổ Cộng Sản.
Đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh)
http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-320

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s