NPH2019_016: Đại sứ Hoa Kỳ hủy bỏ họp báo do UBTTNTQD tổ chức

Cây kim trong bọc “cáo mượn oai hùm” để “treo đầu dê bán thịt chó” bị ĐS Hoa kỳ từ chối tham dự họp báo không do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tổ chức.
Đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh)
http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-320

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s