NPH2019_014: Thấy gì qua việc họp báo ngày 13/1/2019- P1

Một Ban Tổ Chức Ủy Ban Trùng Tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa không nắm vững chi tiết kể cả chuyện đơn giả là giấy phép “trùng tu” cũng phải chờ ông Nguyễn Đac Thành trả lời. Mời đến nghe đại sừ Hoa Kỳ đến nói chuyện mà cũng không biết ông có đến hay không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s