NPH2019_011: Góc nhìn KBCHN ngày 11/1/2019 – P2

Hoàng Duy Hùng tại sao đột nhiên xuất hiện liên tục. Chuyện gì ? Luật ANM đã là tác động cho kênh TQTH bị mất tất cả video?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s