Lãnh vực giáo dục nghề nghiệp

(TBTCVN) – “Chỉ khi nào xã hội hóa mạnh mẽ được lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và thúc đẩy được sự tham gia của khu vực tư nhân với tư cách là “chìa khóa” cho sự phát triển, thì lúc đó chất lượng GDNN mới được nâng cao”.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính mắt

Để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cần đẩy mạnh sự tham gia của khu vực tư nhân
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã chia sẻ như vậy với báo chí bên lề hội nghị người sử dụng lao động năm 2018 với chủ đề: Hợp tác doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo và tuyển dụng, vừa diễn ra tại Hà Nội.

* PV: Ông đánh giá thế nào về sự tham gia của các doanh nghiệp trong việc đào tạo nghề cho lao động hiện nay?

– Ông Vũ Tiến Lộc: Với yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế, thì việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động có tay nghề trong các doanh nghiệp đang trở thành một trong những yêu cầu rất quan trọng. Đào tạo lao động chất lượng cao là trách nhiệm của cả các cơ sở GDNN và doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp cần trở thành nhà đầu tư, người định hướng nền GDNN và tham gia vào quá trình soạn thảo chương trình, tạo cơ sở cho sinh viên đến thực tập.

Cùng với đó, các hiệp hội doanh nghiệp cũng phải đóng vai trò quan trọng trong việc cấp chứng chỉ xác nhận trình độ nghề nghiệp của học viên, là nơi giải quyết đầu ra cho GDNN. Như vậy, đào tạo nghề không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, trường nghề mà của chính doanh nghiệp. Chỉ khi nào chúng ta xã hội hóa mạnh mẽ được lĩnh vực GDNN và thúc đẩy được sự tham gia của khu vực tư nhân với tư cách là “chìa khóa” cho sự phát triển của lĩnh vực này thì lúc đó chất lượng GDNN mới được nâng cao.

Riêng về nội dung đào tạo, tôi đề nghị thời gian cần rút ngắn lại, mang tính thực hành cao hơn và gắn với thực tiễn. Đào tạo phải gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, thời gian tại doanh nghiệp và nhà trường cần hợp lý để học sinh sau khi ra trường có thể tiếp cận với công việc ngay. Học nghề cũng sẽ là việc suốt đời của người lao động, nên sự kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ là quá trình hợp tác theo khóa, theo lớp mà phải gắn kết với nhau trong suốt quá trình làm việc của người lao động trong doanh nghiệp.

* PV: Tuy nhiên, dường như các doanh nghiệp hiện nay vẫn đứng ngoài lề. Như vậy, vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp cần thể hiện rõ hơn như thế nào trong GDNN, thưa ông?

– Ông Vũ Tiến Lộc: Trước hết chúng ta cần thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước là đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công. Nhà nước không làm những việc người dân và doanh nghiệp có thể làm, trong trường hợp này là phải đẩy mạnh xã hội hóa GDNN. Nhà nước tạo ra khuôn khổ pháp luật, xây dựng chính sách khuyến khích, thậm chí có thể cùng đầu tư với khu vực tư nhân để xây dựng các cơ sở đào tạo chứ không nên chỉ một mình chăm lo GDNN.

Chỉ khi nào huy động được nguồn lực tài chính cũng như trí tuệ của toàn dân vào sứ mệnh GDNN, khi đó mới có thể hình thành một nền GDNN mạnh. Tôi nghĩ rằng cần thay đổi nhận thức từ cả cơ quan nhà nước, trường nghề, doanh nghiệp về vai trò của từng nhân tố trong phát triển dạy nghề. Công thức đối tác công tư sẽ rất có hiệu quả để thúc đẩy GDNN phát triển, nhất là giai đoạn đầu của quá trình xã hội hóa GDNN.

* PV: Như vậy, liệu đây có thể xem là giải pháp thu hút được nhiều người vào học nghề, nhất là khi tỷ lệ phân luồng học sinh trung học phổ thông vào học nghề còn thấp và để nâng tỷ lệ này lên cần phải làm gì, thưa ông?

– Ông Vũ Tiến Lộc: Tôi nghĩ cần thay đổi và định hướng cho các em học sinh sau khi tốt nghiệp THPT, để các em hiểu rằng doanh nghiệp cũng như xã hội cần lực lượng lao động được đào tạo phù hợp với yêu cầu, chứ không phải bằng cấp. Hiện nay các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân đang rất cần những người thợ lành nghề, chứ không phải có bằng cấp nhưng mang nặng tính lý thuyết. Nếu căn cứ vào bằng cấp thì Bill Gates cũng không thể vào được một doanh nghiệp của Việt Nam. Bản thân thị trường lao động, doanh nghiệp hiện nay lựa chọn nhân lực trên cơ sở tay nghề, bằng cấp phải đi đôi với chất lượng thực sự và phù hợp yêu cầu lao động của doanh nghiệp.

* PV: Xin cảm ơn ông

Mai Đan (thực hiện)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s