TẾT CỘNG ĐỒNG 2019 TẠI THƯỢNG HẢI


Bộ Ngoại giao
Ngày 6/1/2019 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam 🇻🇳 tại Thượng Hải, Tổng Lãnh sự Ninh Thành Công chủ trì tổ chức Tết cộng đồng 2019 quy tụ đông đảo cộng đồng người Việt, các doanh nghiệp và du học sinh khu vực Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 32 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới
Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, hoa
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s