NPH2019_009: Phỏng vấn Facebook Trần Nhật Quang – phần 2

Trần Nhật Quang nói gì về sự kiện Võ Đông Cung đi Việt Nam từ Nam ra Bắc gặp nhóm TQTH làm gì?
Đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh) http://facebook.com/thacmac52 email: bacha52@gmail.com Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s