NPH2019_008: Dâng hương tại quảng trường HCM và phỏng vấn BTC

Phỏng vấn đại sứ Lương Thanh Nghị và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s