NPH2019_007: Phỏng vấn facebooker Trần Nhật Quang

Đăng ký để ủng hộ kênh nhà ta (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh) http://facebook.com/thacmac52 email: bacha52@gmail.com Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202

Nhân chuyến đi về Việt Nam tác nghiệp đại hội Kết nối kiều bào và địa phương do UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với UNNV tổ chức nhà báo đã phỏng vấn ông Trần Nhật Quang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s