Kênh báo chí hải ngoại của người Việt ở Mỹ

VTC10 | Kênh báo chí hải ngoại – là trang mạng thông tin người Việt lớn nhất tại Mỹ do nhà báo Nguyễn Phương Hùng thành lập nhằm kết nối thông tin Việt Nam với cộng đồng kiều bào người Việt tại Mỹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s