Tìm chủ kênh “Tổ Quốc Trên Hết” đi trốn luật An Ninh Mạng?

Facebooker: Trương Phượng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản, ngoài trời và nước
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Quạ đoàn kết

Trong hình ảnh có thể có: chim, ngoài trời và thiên nhiên

Khi chém giết nhau

Trong hình ảnh có thể có: chim
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s