Quạ mổ nhau trong TQTH

Trương Phượng cùng với Y Hùng Hra và 74 người khác.

6 tháng 1 lúc 10:04 · 

TIN NÓNG ! TIN NÓNG! TIN NÓNG !!!
QUẠ ! QUẠ ! QUẠ !
ĐỂ ĐÂY MIỄN BÌNH LUẬN.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Không có mô tả ảnh.


Trong hình ảnh có thể có: 1 người


Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, văn bản và cận cảnh


Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, văn bản
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s