TP.HCM đã đóng góp bao nhiêu vào ngân sách Nhà nước?

Năm 2018 đã kết thúc với sự lạc quan khi tổng thu ngân sách Nhà nước tại TP.HCM vào những ngày cuối cùng đã đạt dự toán. TP.HCM đã đóng góp bao nhiêu vào ngân sách Nhà nước?

 TP.HCM đã đóng góp bao nhiêu vào ngân sách Nhà nước?

Tổng thu ngân sách nhà nước tại TP.HCM (không tính các khoản thu quản lý qua ngân sách) thực hiện năm 2018 là 378.543 tỉ đồng, đạt 100,47% dự toán, tăng 8,65% so với năm 2017.


[FLYCAM] Dự án tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên nhìn từ trên cao00:03:19[FLYCAM] Dự án tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đã thành hình 

Trong đó, thu nội địa 244.772 tỉ đồng, đạt 95,54% dự toán, tăng 10,48% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 24.305 tỉ đồng, đạt 193,36% dự toán, tăng 144,12% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 108.367 tỉ đồng, đạt 100,34% dự toán, giảm 0,62% so cùng kỳ.Tổng chi ngân sách địa phương (không tính chi chuyển nguồn) thực hiện là 72.627 tỉ đồng, đạt 83,61% dự toán, tăng 18,87% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 30.790 tỉ đồng, đạt 85,14% dự toán; chi thường xuyên 31.547 tỉ đồng, đạt 86,43% dự toán.

Cùng nhìn lại những đóng góp của TP.HCM vào bức tranh chung của kinh tế Việt Nam qua từng năm.

 TP.HCM đã đóng góp bao nhiêu vào ngân sách Nhà nước? - ảnh 1
Nguồn: Niên giám thống kê TP.HCM và Báo cáo kinh tế xã hội TP.HCM 2018
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s