Lại vinh danh và tưởng niệm cờ Vàng

Có nghĩa là sau 43 năm vinh danh Cờ Vàng vẫn chết nên vẫn tưởng niệm kỳ thứ 44 ?

LIÊN ỦY BAN CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

(COALITION OF VIETNAMESE AMERICAN AGAINST COMMUNISM)

P.O Box 7225 TORRANCE CA 90504

                                           –o0o–                                                         

 Little Saigon ngày 01 tháng 01 năm 2019

                                                                                                                   Số: .01./LUB

THÔNG BÁO

THAM DỰ TUẦN HÀNH VINH DANH CỜ VÀNG VNCH VÀ TƯỞNG NIỆM 44 NĂM MẤT NƯỚC

          Kính gởi:     – Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo

              – Các Cộng Đồng – Hội Đoàn – Các Đảng phái Quốc Gia

               – Các Đơn vị Cựu Chiến Sĩ Quân Lực          VNCH

              – Cùng toàn thể Đồng Hương tỵ nạn tại Hải ngoại

          Thưa quý vị,

          Đã 44 năm lìa xa Quê Hương, dù đang ở bất cứ phương trời nào, dù cuộc sống có sang cả đến đâu, trong mỗi chúng ta đều có một nỗi buồn khôn nguôi, đó là nỗi buồn mất quê hương và chỉ mang theo Lá Cờ Vàng của Tổ Quốc.

          Nhân dịp tổ chức Tuần Hành đầu năm 2019, ngoài mục đích yểm trợ quốc nội như chúng ta đã làm từ hơn 6 tháng nay, sau khi liên lạc với một số Tổ Chức và Cộng Đồng các nơi, chúng ta còn có hai mục đích khác, đó là:

          – Vinh danh Quốc Kỳ VNCH và Tưởng Niệm 44 năm mất nước.

          Cuộc Biểu Tình và Tuần Hành sẽ bắt đầu vào lúc:

3:00PM ngày Thứ Bảy 05 tháng 01 năm 2019

          Vì là cuộc Tuần Hành đầu năm, để công tác được thêm nhiều ý nghĩa, Ban Tổ Chức chúng tôi đề nghị:

          – Quý vị phái Nữ, nếu có thể nên mặc áo dài và phái Nam (nếu là Quân Nhân), nên mặc Quân Phục của Quân Binh Chủng mình.

          Kính mong sự hưởng ứng của mọi người để công tác đem lại kết quả tốt đẹp nhân dịp đầu năm 2019.

          Trân trọng

          TM. LIÊN ỦY BAN

CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

            * Xin tập trung tại Đền Thánh Trần vào lúc 2:30 PM

            * Xin đừng đậu xe trong khu Hà Nội Plaza

   PHAN KỲ NHƠN

      (714)854.4584

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s