Lễ khai trương và đưa vào sử dụng Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn

Những bước mở đầu cho sự hình thành và phát triển Đặc Khu Kinh Tế 99. KBCHN chúc mừng và hãnh diện về những tiến bộ tại Việt Nam trong chuyến đi tháng 12/2018 qua chương trình “Kết nối kiều bào với địa phương” do UBNV và UBND tỉnh Nghệ An kết hợp tổ chức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s