NPH2018_334: Mở đầu phóng sự Hội nghị kết nối kiều bào với địa phương

Hãy đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh)
http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202
Chủ đề ” Kiều bào chung sức xạy dựng quê hương hội nhập và phát triển”.
Lúc 18 giờ thứ Tư ngày 26/12/2018
Tại nhà hàng Yên Trường, tầng 2, Khách sạn Mường Thanh Sông Lam
Số 13 đường QUang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s