NPH2018_331: Võ Tấn Đông (VHK) giao lưu với KBCHN tại quận Cam

Ngày 21/12/2018 từ nửa vòng trái đất Võ Tấn Đông (VHK) đến thăm nhà báo Nguyễn Phương Hùng (KBCHN).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s