NPH2018_324: Giao lưu độc giả ngày 17/12/2018 về tin nóng NVHN và trong nước

Mr. Đàm tham dự tiệc VIP Party kỷ niệm 35 năm thành lập Thúy Nga Paris tại Las Vegas – CCB Trần Ngơ được “lên sóng” QPVN chung với các thành phần chống phá nhà nước như Lê Trang. Số phận 8600 người bị trục xuất. Phan Kỳ Nhơn bị tố cáo khuynh loát cộng đồng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s