MXH2018_099: Facebooker Vũ Đình Khánh giao lưu vụ CCB Trần Ngơ “được lên hình” tên QPVN – P3

CCB Trần Siêu chứng minh và hướng dẫn vào xem link video CCB Trần Ngơ không gỡ bỏ trên VTVGO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s