NPH2018_323: RFA coi thường khán giả khi loan tin láo không kiểm chứng và cải chính

Mạng Lưới Nhân Quyền ngoại vi Việt Tân lấy quyền gì trao giải nhân quyền cho Trần Thị Nga – Hoàng Đức Bình và Phạm Đoan Trang.
Cộng đồng người Việt Houston im lặng trước sự thị trưởng Sylvester Turner và Hội đồng thành phố tiếp phái đoàn bà trương Thị Mai.
Công ty xử lý rác CWS của David Dương bị từ chối tái hợp đồng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s