MXH2018_092: Facebooker Phạm Xuân tương tác về một số CBB cấp tướng biến chất – p1

Chuyện góp ý NNVN sao cac ông CCB “lon to súng dài” mang lên MXH và tạp chí của cái gọi là văn nghệ mà nhồi nhét cho “sướng” vậy?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s