NPH2018_321: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường ngày 11/12/2018 – P3

Chuyện linh tinh lặt vặt không thể thiếu trong cõi đời tị nạn, lang thang của những tâm hồn lạc lõng cuộc đời nên biến thành điên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s