MXH2018 087: Tại sao nói D3Q phản động mà không đưa chứng cớ – P2

NTN là tên vua nói tào lao thiên địa
Vui lòng bấm “subcribe” màu đỏ góc phải bên dưới để đăng ký hoặc vào: https://www.youtube.com/channel/UCs0_…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s