Janet Nguyễn chấp nhận thua cuộc bầu cử tranh chức thượng nghị sĩ đơn vị 34 của bang California

Former state Sen. Janet Nguyen (R-Garden Grove) had asked for a partial review of election results that had her losing to Tom Umberg.
Former state Sen. Janet Nguyen (R-Garden Grove) had asked for a partial review of election results that had her losing to Tom Umberg. (Marc Martin / Los Angeles Times)

Neal Kelley, cơ quan đăng ký cử tri của quận Cam cho biết, Tom Umberg đảng Dân chủ, sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thượng nghị sĩ từ đảng Cộng hòa, sau khi những người ủng hộ chấm dứt tiếp tục ủng hộ ứng cử viên đương nhiệm của đảng Cộng hòa Janet Nguyễn đã hoàn thành việc kiểm tra các phong bì bỏ phiếu tạm thời.

Kelly nói hôm thứ Ba những ủng hộ Nguyễn không tiếp tục kiểm tra thêm bất cứ lá phiếu nào khác sau 2 ngày kiểm soát một số phiếu từ 13 đơn vị bầu cử mà Tom Umberg đã thắng. 

Kelly nhấn mạnh thêm, “kết quả bầu cử không thay đổi” chiếu theo kết quả đã được xác thực vào ngày 30/11, kết quả chính thức và ban tranh cử của Nguyễn không thể đòi hỏi kiểm phiếu thêm nữa.  

Tuần qua, những người ủng hộ Nguyễn đã yêu cầu một cuộc tái kiểm một số phiếu. Họ đã phải trả số tiền là 9.400 đô la, Kelly cho biết.   

Umberg, nguyên dân biểu tiểu bang đơn vị Santa Ana, thắng cuộc tranh cử với số phiếu 3.088 nhiều hơn Nguyễn của Garden Grove. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s