LS Hoàng Duy Hùng nói gì với những người chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ?


Phải chăng chuẩn bị về Việt dự Hội nghị Việt kiều cuối năm nay nên LS Hoàng Duy Hùng đổi tông hết chế HQVN đánh thua trận Hoàng Sa 19/1/1974 đến chê Phan Kỳ Nhơn cà chớn chống xe lăn? 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s