NPH2018_314: SBTN Voice có ai gối đầu ở Việt Nam?

Ngày 8/12/2018 nb NPH đặt vấn đề tại sao SBTN Voice được lên báo chính thống trong nước dưới trào nguyên bộ trưởng Trương Minh Tuấn trong lúc VTV của NQ36 về nhà báo thì bị bộ TT-TT bắt gỡ toàn bộ bởi Trương Minh Tuấn.

Hãy đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh)
http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s