NPH2018_313: SBTN Voicce được lên báo chính thống trong nước?

Bài viết của chương trình SBTN Voice ký tên đảng viên cao cấp Hồng Thuận được các báo chính thống troing nước loan tin?

Hãy đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh)
http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202

http://vnmedia.vn/van-hoa/201809/cuoc-thi-tim-kiem-tai-nang-doc-dao-cua-nguoi-viet-tai-hai-ngoai-chinh-thuc-len-song-613412/

http://thethaongaynay.com.vn/giai-tri/am-nhac/sbtn-voice-cuoc-thi-hat-doc-dao-cua-cong-dong-nguoi-viet-tai-hai-ngoai-chinh-thuc-len-song.html

http://www.thegioitruyenhinh.vn/giai-tri/ca-nhac/hao-hung-cuoc-thi-tim-kiem-tai-nang-cua-nguoi-viet-tai-hai-ngoai-31014.html

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2262095733832065&id=100000949809138

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s