Mời “đểu”? Đàm Vĩnh Hưng xong rồi mới mời mọi người họp.

THS – Ngày 2/12/2018 Đàm Vĩnh Hưng trình diễn. Ngày 6/12/2018 ông Nguyễn Xuân Hiệp, phụ tá đại diện cộng đồng người Việt của văn phòng dân biểu mời Ban Đại Diện đến họp bàn chuyện “vuốt đuôi” . 

Phan Hà <cbay12@yahoo.com
Sent: Wednesday, December 5, 2018 10:03 PM
To: Yahoo7 <vietlist09@yahoo.com>
Cc: Nguyen, Hiep <Hiep.Nguyen@mail.house.gov>; Van Lan Truong <vanlantruong@gmail.com>; Truong Vu <vuhtruong@yahoo.com>; Nghê Lữ <nghelu50@yahoo.com>; VietVungVinh <vietvungvinh@gmail.com>; viettrade_net@yahoo.com; Victor Pham <victopham@gmail.com>; trung do <trungnghia6331@yahoo.com>; Long Nguyen <long95132@gmail.com>; vietnews21@yahoo.com; Hung Do <hungmdo44@yahoo.com>; Bi Le <bile@viettoday.tv>; Le Dinh Bi <dinhbi@yahoo.com>; Cao Trung Nguyễn <binhson.trung@gmail.com>; Tho Nguyentan <thonguyentan@yahoo.com>
Subject: Re: Ro Khanna: Thư Gửi Cộng Đồng Việt Nam Về Vụ Đàm Vĩnh Hưng

PHà nghĩ không trể vì ĐVH không buông chúng ta dể dàng đâu. CSVN mặt chai lắm. Nghị quyết 36 sao bỏ được.
Kính,
PHà
On Dec 5, 2018, at 8:32 PM, Yahoo7 <vietlist09@yahoo.com> wrote:

Thưa quý anh chị,

Cho tới hôm nay (5/12) cuộc trình diễn của ÐVH đã qua (2/12), dân biểu Ro Khanna đề nghị ICC gặp Cộng đồng VN để thảo luận .  Không biết anh chị nghĩ có trễ rồi không ?

Trân trọng,

Trần Long


“Nguyen, Hiep” <Hiep.Nguyen@mail.house.gov>
To: Phan Hà <cbay12@yahoo.com>; Van Lan Truong <vanlantruong@gmail.com>; Truong Vu <vuhtruong@yahoo.com>; Nghê Lữ <nghelu50@yahoo.com>; Viet List <vietlist09@yahoo.com>; VietVungVinh <vietvungvinh@gmail.com>; “viettrade_net@yahoo.com” <viettrade_net@yahoo.com>; Victor Pham <victopham@gmail.com>; trung do <trungnghia6331@yahoo.com>; Long Nguyen <long95132@gmail.com>; “vietnews21@yahoo.com” <vietnews21@yahoo.com>; Hung Do <hungmdo44@yahoo.com>; Bi Le <bile@viettoday.tv>; Le Dinh Bi <dinhbi@yahoo.com>; Cao Trung Nguyễn <binhson.trung@gmail.com>; Tho Nguyentan <thonguyentan@yahoo.com
Sent: Wednesday, December 5, 2018 3:14 PM
Subject: Ro Khanna: Thư Gửi Cộng Đồng Việt Nam Về Vụ Đàm Vĩnh Hưng

Các anh chị mến,

Mặc dù vụ Đàm Vĩnh Hưng đã qua, Dân Biểu Ro Khanna gửi bức thư này đến cộng đồng chúng ta để nói lên cảm nghĩ cuả ông về việc này.

Các anh chị cho phổ biến bức thư tùy nghi.

Thân mến,

Hiep Xuan Nguyen

Field Representative 

CONGRESSMAN RO KHANNA (CA-17)

900 Lafayette Street, #206, Santa Clara, CA 95050

Office: 408-436-2720

Cell: 408-307-6683

<image001.png>  <image002.png>  <image003.png>  <image004.png>

Visit our website

Sign up for our monthly newsletter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s