NPH2018_312: Ca sĩ nào chống Đàm Vĩnh Hưng tại Hòa Kỳ – P2

Rất ôn hòa và nhã nhặn, Đàm Vĩnh Hưng vẫn đối xử với những người chơi xấu mình. Các bạn có tên có thể lên tiếng theo đúng tinh thần truyền thông 2 chiều.
Hãy đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh)
http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s