NPH2018_306: Tại sao – Tại sao và tại sao những nghi vấn?

Hết biểu tình có tổ chức biến thành biểu tình tự phát “hóng mát” mùa đông dưới cái lạnh 50F (10C) ?
Janet Nguyễn tuyên bố thắng nhưng ngựa về ngược thất cử
Tạ Phong Tần không đi theo Phan Kỳ Nhơn nữa? …..

Hãy đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh)
http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s