NPH2018_304: Trần Nhật Phong miệt thị người làm NAILS

Nói nôm na người làm móng tay, móng chân bị TNP mang ra chửi chỉ vì đi xem show diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s