Hà Tĩnh bắt đầu sáp nhập các phòng, ban Đảng và chính quyền

Ngày 1/12, Huyện ủy Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị công bố các quyết định sáp nhập tổ chức bộ máy theo các Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Hà Tĩnh bắt đầu sáp nhập các phòng, ban Đảng và chính quyền

 Thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đến nay, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng 6 đề án. Đối với cấp xã, Đức Thọ nhập 24 xã, thị trấn thành 9 xã, thị trấn; hợp nhất 4 tổ chức hội; tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã những nơi có đủ điều kiện.

Huyện đầu tiên ở Hà Tĩnh sáp nhập các phòng, ban Đảng và Chính quyền - ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quyết định hợp nhất Văn phòng

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố về hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy Đức Thọ với Phòng Nội vụ huyện Đức Thọ thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Đức Thọ; hợp nhất Cơ quan UBKT Huyện ủy Đức Thọ với Thanh tra huyện Đức Thọ thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện Đức Thọ; hợp nhất Văn phòng Huyện ủy Đức Thọ với Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Thọ thành Văn phòng Cấp ủy chính quyền huyện Đức Thọ.

Ngoài ra, thành lập Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện Đức Thọ trên cơ sở hợp nhất hai cơ quan Đài TT-TH huyện và Trung tâm VH-TT-TT huyện. Thời gian tới sẽ nghiên cứu tiến hành sáp nhập một số đơn vị, phòng ban và các xã.
Huyện đầu tiên ở Hà Tĩnh sáp nhập các phòng, ban Đảng và Chính quyền - ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho biết, Đức Thọ là địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh thực hiện việc sáp nhập. “Mục đích của việc sáp nhập là tinh gọn bộ máy để làm việc cho hiệu quả. Việc sáp nhập phải căn cứ vào tình hình thực tế để đạt hiệu quả cao, không nên vì thành tích mà ồ ạt tiến hành sáp nhập”, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Hiện nay, Đức Thọ là huyện duy nhất trên địa bàn Hà Tĩnh Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện và có 5 xã Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch UBND xã. Theo đánh giá của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh việc hợp nhất hai chức danh tại Đức Thọ thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua và thực tế hoạt động rất hiệu quả.
 Thống kê mới nhất (đến ngày 20/9/2018) của Sở Nội vụ, tỉnh Hà Tĩnh đã giảm 15 phòng chuyên môn của các sở, ngành, giảm 3 chi cục.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: