NPH2018_282: Phân tích về video trải lòng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Cộng đồng Bắc California nhờ nhà báo đề nghị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết một lá thư xác nhận không phải là đảng viên Cộng Sản thì họ sẽ không biểu tình.

Nhớ bấm “subcribe” đăng ký nhận thông báo livestream và video KBCHN mới úp.
Kênh youtube: http://youtube.com/thacmac52
Facebook: http://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
(+00) 1-714-469-3202

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s