NPH2018_281: Lý do TNS Janet Nguyễn đã bị thất cử – P2

Công cốc sau 4 năm ôm cờ Vàng ma mãnh lường gạt cộng đồng người Việt TNS Janet Nguyễn đã được trả công bằng thất cử.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s