MXH2018_085: Góc nhìn Vũ Trung và thân hữu về TQTH – P2

Càng ngày càng nhiều người vạch mặt Tổ Quạ Tam Háp. Bạch Long D3Q ngẩng đầu cưỡi sóng

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s