NPH2018_280: Lý do Janet Nguyễn bị thất cử và Đỗ Vẫn Trọn mua cộng đồng – P1

Đỗ Vẫn Trọn bịt miệng cộng đồng với 300 ngàn USD cho Ngĩa Trang Quân Đội Biên Hòa để che vụ lên báo Thanh Niên trong nước.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s